Disclaimer

BeleggenVergelijking.nl kan niet instaan voor de juistheid van de op de website http://www.beleggenvergelijking.nl voorkomende gegevens. BeleggenVergelijking.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van de op deze website weergegeven gegevens. Aan de informatie op http://www.beleggenvergelijking.nl kunnen geen rechten worden ontleend.

Producten aanvragen

Het ontvangen en afhandelen van productaanvragen wordt verzorgd door de diverse banken en andere financiële instellingen. BeleggenVergelijking.nl heeft hier geen invloed op en de volledige verantwoordelijkheid ligt dan ook bij de desbetreffende financiële instelling.

Klacht

Heeft u een klacht over deze site of klopt er iets niet, laat het ons dan alstublieft weten. Als u een klacht heeft over uw financieel dienstverlener dan dient u zich te wenden tot de desbetreffende dienstverlener. Alleen zij hebben een klantrelatie met u, wij hebben geen inzicht in uw gegevens.

Na de klacht

Heeft u klacht ingediend bij uw financieel dienstverlener en komt u er nog steeds niet uit, neem dan contact op een klachteninstituut waarbij de dienstverlener is aangesloten, zoals bijvoorbeeld het Kifid.

Financiële disclaimer

BeleggenVergelijking is geen financieel adviseur en levert u dan ook geen financieel advies. Wilt u een financieel advies, neem dan contact op met een gecertificeerd financieel planner of andere specialist.
BeleggenVergelijking is in haar oordeel niet onafhankelijk. Van onder meer de volgende financiële instellingen wordt een provisie ontvangen: Lynx Brokers, Mijnbroker, Credit Europe, MoneYou, SNS, AEGON, alex, Binck, brand new day en ASN. De provisie wordt bijna altijd bepaald op basis van een vergoeding per nieuwe klant. BeleggenVergelijking.nl tracht met zoveel mogelijk aanbieders afspraken te maken en de verschillen in vergoeding klein te houden om de onafhankelijkheid te waarborgen.

BeleggenVergelijking staat niet in voor de juistheid van de verstrekte gegevens. Lees altijd eerst de voorwaarden door voordat u een financieel product koopt. Lees altijd eerst de financiële bijsluiter. Financiële producten dienen met zorg te worden gebruikt. Het verkeerd omgaan met beleggingsproducten kan tot grote verliezen leiden. Ga verantwoord om met uw geld en wees terughoudend in het aangaan van grote risico's en financieel krediet.

dirk.folkerts@netcapital.eu